Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaneşeliığı sosyete ortamında kıymeti olan , kapasite, gidiş ve gayrı davranış biçimlerini geliştirdiği proseslerin tüyöneten.

Yetişek, önceden saptanmış esaslara bakarak insanların davranışlarında belli gelişmeler esenlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Yetişek; ferdin davranışlarındaki yaşantısı aracılığıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değdavranışme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü üzere eğitimin bir çok tanımı bünyelabilmektedir. Fakat, günümüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanım:

“Bireyin davranışında, kendi yaşantısı aracılığıyla ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin fakatçlarına elverişli ) değdavranışme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu teşhis bakarak;

· Yetişek bir prosestir.

· Yetişek sürecinde, ferdin davranışlarının mergup yönde değdavranıştirilmesi fakatçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değdavranışme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Yetişek sürecinde ferdin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç bel kemiği öğesi vardır.

1. Ammaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Yetişek fakatçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam değer ve kıymetlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı umum kültürler bağırsakin bire birdır. Ammaçların içinde ne olduğu ve öğrenme bağırsakin kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre bakarak değdavranışebilir, fakat sürecin doğası değdavranışmez.

Yetişek kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih boyunca birşu denli filozof ve terbiyeci, eğitimin ne olduğuna değgin farklı farklı tanımlamalarda bulunmuştur. Günümüzde ise eğitimin akseptans edilen ölçün tanımı şudur: Yetişek, ferdin davranışlarında kendi yaşantıları aracılığıyla kasıtlı olarak istendik davranış değdavranışikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın ortamında eğitime değgin temelı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları aracılığıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değdavranışikliği” ve “süreç” üzere kelimeler eğitimin anne taşlarıdır.

Yetişek, adam bağırsakin yaşam boyu devam eden bir prosestir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise ferdin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik kısaca beklentilere ve hedeflere elverişli olabileceği üzere istenmedik yönde de gelişebilir. Yetişek sürecinin davranışletilmesi ise kasıtlı kısaca programlı ve programlı olabileceği üzere gelişigüzel de mümkün. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal terbiye, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal terbiye denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek okul, dershane, terbiye merkezleri üzere mekânlarda verilen terbiye formal; ferdin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan terbiye ise informal eğitidir. Kısaca terbiye yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Yetişek Türleri
Yetişek türlerine bakarak sınıflandırıldığında formal ve informal terbiye geçmek üzere dü tür ortaya çıkar. Formal terbiye okullarda ya da kurumlarda belli bir düşünce ve yetişek çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu terbiye tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende terbiye süreci idari bir ekip ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal terbiye ise spontane gelişen plansız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki fert bu eğitimi içtimai çevresinden gizil olarak edilir.

Yetişek Sistemi
Yetişek, bir tertibat olarak ele aldatmaındığında ise terbiye sisteminin üç bel kemiği ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, prosesler ve çıktılardır. çağlayık; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, tesisat, maliyet, personel üzere fiziksel unsurlardır. Süreç; okul ortamında gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde marifet, yeterlilik, yetki, sınav skorları üzere mergup davranış değdavranışiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir